Vyberte si:

Exekuce a oddlužení domů

Exekuce a oddlužení domů

Exekuce a oddlužení bytů

Exekuce a oddlužení bytů

Exekuce a oddlužení pozemků

Exekuce a oddlužení pozemků

Exekuce a oddlužení chat

Exekuce a oddlužení chat

Exekuce a oddlužení nemovitosti

Exekuce a oddlužení nemovitosti

Exekuce a dražby

Exekuce nemovitostí a dražba nemovitosti

Exekuce nemovitostí a exekuce na nemovitost spojená s nedobrovolnou dražbou,

Co je to exekuce nemovitosti a co vše byste měli vědět o exekuci.

V dnešní době může exekuce - exekuce nemovitosti postihnout skoro každého ať z důvodu nezaplacení pokuty v MHD až po nesplácení půjčky, úvěrů nebo hypotéky. Exekuce spočívá ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele).

Exekuce je nucený výkon exekučního titulu. Rady v případě exekuce nemovitosti a dražby nemovitosti. Jaké práva má exekutor a co všechno může exekutor zabavit a co vše může o vás zjistit. Jaké máte práva a jak se můžete bránit a jak postupovat v případě nezvané návštěvy exekutora. Kolik stojí exekuce – poplatky za vykonání exekuce exekutorem (náklady exekuce, odměna exekutora, poplatky za provedení dražby) se řídí vyhláškou 330/2001 Sb.

Exekuce je vlastně přímý vykonavatelný nástroj v případě, kdy dlužník neuhradil dluh, který má vůči věřiteli - třetí osobě. Samotná exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od povinného pro oprávněného, případně v donucení ke splnění jiné povinnosti.

Seznam exekutorů a exekutorských úřadu v ČR.

Prodej nemovitosti v exekuci

Exekuce je nástroj, kterým věřitel vymáhá po dlužníkovi pohledávku v případech neschopnosti splácet své závazky v řádně dohodnutém termínu.

Prostřednictvím exekutora a na základě soudního rozhodnutí nejčastěji dochází k obstavení majetku dlužníka a to movitého i nemovitého v závislosti na výši dlužné částky.

V případech uvalení exekuce na nemovitost jsou významně omezena vlastnická práva majitele a jeho možnost disponovat a nakládat s nemovitostí bez souhlasu exekutora.

Nabízíme Vám poradenství a možnost zprostředkování prodeje nemovitosti za rozumnou cenu, čímž zajistí vyplacení a výmaz exekucí a následně převod vlastnictví a vypořádání zbývající části kupní ceny ve prospěch prodávajícího.

Nedoporučujeme proto otálet s rozhodnutím o možném prodeji ještě před exekutorem vyhlášenou dražbou, kde je nemovitost v prvním kole nabízena potencionálním kupcům za 2/3 odhadní ceny. V případě, že nedojde k jejímu vydražení, je ve druhém kole nabízena za 1/3 odhadní ceny a mnohdy se tak stane, že výnos z prodeje pokryje jen z části dlužnou částku a prodávající vůči věřitelům zůstává nadále dlužníkem.

Majitel zadlužené nemovitosti, která je již vedena v exekučním řízení nemá příliš možností, jak danou situaci řešit. V případě, že by nechal konat exekutora dál svou práci a nevyvíjel aktivitu vedoucí k vyplacení exekuce nemovitosti, bude v horizontu týdnů až měsíců čelit nařízení dražebního jednání, tedy nedobrovolné dražbě svého majetku, ve které bude jeho nemovitost prodána za nižší cenu než je její hodnota. Z takového prodeje bude vyrovnán nejen původní dluh vůči věřiteli, ale rovněž vysoké poplatky exekutora a dražebníka. Ideálním řešením tedy je dluh vyplatit co nejdříve, aby jeho výše nadále nerostla. V případě, že majitel zadlužené nemovitosti nemá vlastní zdroje k vyplacení dluhu nezbývá než prodat nemovitost za tržní cenu dříve než bude prodána v dražbě za cenu výrazně nižší. Tady ovšem nastává zásadní problém. Majitel takto zadlužené nemovitosti již nemůže s touto volně nakládat a především ji nemůže prodat právě kvůli probíhajícímu exekučnímu řízení. Tedy opět čelí faktu, že musí předně dluh vyplatit a pak může nemovitost prodat.

Zjednodušeně řečeno, pokud se s exekutorem dohodnete, nemusí vůbec dojít k tolik vyhraněnému úkonu jako je dražba nemovitosti. Každý exekutorský úřad má ale ohledně splátek svá pravidla.

Co je to dražba

„V širším slova smyslu nazývá se dražbou každý prodej určité věci, při němž se nabízí tato věc ke koupi neurčitému množství osob a prodá oné z nich, jež nabídne nejvíce a zaváže se splniti všechny podmínky, jež byly pro tuto dražbu napřed stanoveny. V užším slova smyslu rozumí se dražbou takovýto prodej, ale konaný za účasti a vedení veřejných úřadů." (Slovník veřejného práva československého). Obdobně hovoří o aukci jakožto synonymu dražby i další z definic „aukce je zvláštní forma trhu, kde časově a místně soustřeďuje nabídka a poptávka po konkrétním (fyzickém) zboží". ( UNIVERSUM Všeobecná encyklopedie). Dražba je tedy projevem snahy prodávajícího získat za prodávanou věc co nejvyšší cenu, aniž mu záleží na tom, kdo ji získá, a za tímto účelem ji proto nabízí, za předem stanovených podmínek neurčitému množství zájemců.
Pokud hovoříme o dražbě, jedná se o celý proces na sebe navazujících úkonů a dražbu proto nelze chápat pouze jako samotný prodej věci, končící udělením příklepu.

Exekuci a následné oddlužení najdete v kategorii: exekuce a oddlužení domu. Pokud máte byt, tak více info najdete na exekuce a oddlužení bytu. Pokud máte pozemek, tak najdete Vaší kategorii na exekuce a oddlužení pozemku. Máte-li exekuci na chatě Vaší kategorii najdete na oddlužení chat a chalup. Pokud jste Vám již přišlo nařízení k dražbě, tak více info u oddlužení nemovitosti a exekuce a dražby.

Oddlužení v lokalitách

Oddlužení a exekuce v okresech: Benešov, Beroun, Blansko, Břeclav, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál, Cheb, Chomutov, Chrudim, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hlavní město Praha, Hodonín, Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Olomouc, Opava, Ostrava-město, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Prachatice, Praha-východ, Praha-západ, Přerov, Příbram, Prostějov, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Tachov, Teplice, Třebíč, Trutnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo a Žďár nad Sázavou.

Kontakt

tel.: +420 720 620 320

email: info@exekuceoddluzeni.cz